20150620 P00.jpg

 

 

20150620 P01.jpg

 

 

20150620 P02.jpg

 

 

20150620 P03.jpg

 

 

20150620 P04.jpg

 

 

20150620 P05.jpg

 

 

20150620 P06.jpg

 

 

20150620 P07.jpg

 

 

20150620 P08.jpg

 

 

20150620 P09.jpg  

 

好久好久沒有更新,重點是久到已復記憶了,好過份耶…

儘管如此,時間仍是不停地無情流逝,

工作過後看演唱會,跟著演唱會過後再工作,

一直無間斷重覆地上演,不知又會直到那一天呢…

 

 

 

全站熱搜

leelee 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()